Select Page

PSICOLOGIA INFANTIL A DOMICILI

PSICÒLOGA INFANTIL ESPECIALITZADA – INNOVADORA AJUDA FAMILIAR

EMAIL - TELWHATSAPP

Psicòleg Infantil Girona

L’etapa infantil és sens dubte una de les etapes més fonamental i més importants de les vides dels nostres petits.  Al llarg de les seves vides, i en especial en l’etapa infantil, poden sorgir moltes dificultats que de no resoldre’s o superar-se de forma adequada pot afectar en la seva etapa juvenil i/o adulta.

Es fonamental prevenir i detectar a temps qualsevol problema per acompanyar, orientar i tractar les dificultats o possibles trastorns que poden iniciar-se en aquesta etapa. Una tasca fonamental per garantir el desenvolupament òptim de la persona.

En psicòlegs infantil província Girona podem ajudar-vos a gestionar les dificultats que poden sorgir durant aquesta etapa i dotar dels recursos necessaris al nen i el suport necessari a les famílies.

Psicòleg Juvenil Lloret de Mar

L’etapa de l’adolescència és sens dubte una fase de molts canvis no només físics també psicològics, que poden resultar estressants i complexos pels nostres fills. Una època de gran revolució en un camí de dificultats en l’etapa de transició de la infantesa a la vida adulta.

L’adolescència és l’etapa d’intensa recerca contínua i confusió, la majoria dels adolescents poden patir dificultats en aquesta etapa de la vida complexa per ells.

En psicòlegs adolescents província Girona podem ajudar als teus fills a superar qualsevol dificultat que pugui sorgir durant aquesta etapa i a oferir-los els recursos necessaris per fer front a qualsevol dificultat durant aquesta etapa, així com l’acompanyament a la família.

PSICÒLEGS ESPECIALITZATS EN PSICOLOGIA INFANTIL I JUVENIL A LA PROV. GIRONA

El nostre principal objectiu és ajudar a restablir l’equilibri emocional dels nens, els adolescents i les seves families. 

 

Com?

Hem d’establir una bona relació terapèutica facilitant la màxima participació del nen, jove i família. Perquè el canvi sempre ha de ser integrador i sistèmic.  

Aportant totes les eines i recursos necessaris, acomodant l’espai i estructurant les sessions de forma personalitzada per aconseguir que els nens i joves se sentin en un ambient càlid i facilitador. On la família trobi el lloc on poder desinhibir els seus bloquejos i promoure així un gran pas fins l’equilibri. 

 

 

 “EL JOC ÉS EL TREBALL DE LA INFANCIA” – Jean Piaget

PSICÒLEGS ESPECIALITZATS EN PSICOLOGIA INFANTIL I JUVENIL A GIRONA

El nostre principal objectiu és ajudar a restablir l’equilibri emocional dels nens, els adolescents i les seves families. 

 

Com?

Hem d’establir una bona relació terapèutica facilitant la màxima participació del nen, jove i família. Perquè el canvi sempre ha de ser integrador i sistèmic.  

Aportant totes les eines i recursos necessaris, acomodant l’espai i estructurant les sessions de forma personalitzada per aconseguir que els nens i joves se sentin en un ambient càlid i facilitador. On la família trobi el lloc on poder desinhibir els seus bloquejos i promoure així un gran pas fins l’equilibri. 

 

 

 “EL JOC ÉS EL TREBALL DE LA INFANCIA” – Jean Piaget

Psicòloga Infantil Lloret / Blanes

Hola, em dic Cristina Hernández. Sóc Llicenciada en Psicologia amb un itinerari curricular en l’àrea clínica i de la salut. Vaig fer les meves pràctiques en centres de salut mental infanto-juvenil i precisament en els nens i joves he centrat la meva formació. 

– Cristina H.B

 

Que aconseguim amb la teràpia infantil a GIRONA?

La teràpia infantil permet aconseguir grans canvis tant en els nens com en la família en general. Permet alleujar i eliminar el patiment del nen i de tota la família.

Es molt gratificant el canvi verdaderament substancial i progressiu del nen i la família en general que es pot observar ja des de la 1a sessió.

La teràpia en psicologia infantil ha evolucionat y canviat en els últims temps. La manera de com veiem el psicòleg infantil en l’actualitat, fa que recorrem a ell per obtenir un assessorament puntual a situacions que ens preocupen del nostre dia a dia, no només per trastorns greus de salut mental.

Actualment doncs, com dèiem el motiu de consulta ha canviat molt, afortunadament, i molts son els pares i mares que venen a teràpia infantil i/o juvenil, per una preocupació relacionada amb el retard o estancament en el desenvolupament infantil, relacionats amb la parla, el control d’esfínters, timidesa o dificultat per relacionar-se amb els seus iguals, retraïment, problemes de conducta, canvis en el menjar, en l’estat d’ànim, tristesa excessiva, depressió, falta d’interès per les coses que abans disfrutava, insomni, pors i/o terrors nocturns, baix rendiment escolar, pèrdues, separacions i processos de dol, etc… que afecten de manera fonamental al desenvolupament del nen, del seu dia a dia i a la seva harmonia familiar.

Les sessions clíniques tant en psicologia infantil com en psicologia juvenil s’estudien meticulosament per crear un ambient facilitador i càlid perquè el nen i la família se sentin còmodes, aquest aspecte es fonamental perquè amb una bona relació terapèutica aconseguim millors resultats en el tractament.

Gràcies a la teràpia psicològica infantil s’aconsegueix restablir el benestar emocional i reprendre la seva vida diària. A més, amb la teràpia psicològica s’ajuda a afrontar problemes, millorar l’auto-estima, les habilitats socials, les relacions amb els seus iguals. Els ensenyem tècniques per fer front a les pors, el maneig de la frustració i el control de l’ansietat, i per tot això es millora l’harmonia personal i familiar.

Com treballem la Psicologia Infantil a LLoret de Mar / Blanes?

Les sessions han d’estructurar-se de manera que es pugui garantir la màxima participació del nen i la família. Normalment, la intervenció en psicologia infantil es realitza sempre de forma molt personalitzada, sempre tenint en compte les necessitats del nen. La nostra prioritat és crear un ambient facilitador i càlid i establir així una bona relació terapèutica amb el nen i els seus familiar.

En psicologia infantil (2 a 12 anys), per norma general en la 1a visita sempre entren els pares i el nen. Els pares intenten contextualitzar la història del nen i plantejar el motiu de la consulta. Si el nen accepta bé fer una part de la sessió a soles amb el terapeuta, es demana als pares que surtin de la consulta i explorem al nen, mitjançant alguna de les tècniques més habituals, joc, diàleg, etc… dependrà del nen. Finalitzat això tornem a fer entrar els pares per contextualitzar i establir el pla d’intervenció.

Malgrat que els pares, en edats primerenques, son els nostres interlocutors, en aquesta edat també s’utilitzen tècniques i recursos que permeten comunicar-se fàcilment amb els nens. Una d’aquestes tècniques és el joc, entre altres recursos, és un dels més utilitzats, perquè els nens mentre es diverteixen a través del joc mostren el seu estat d’ànim, el món que ells viuen, la manera de pensar-lo i com afrontar-lo, i ho fan de manera espontània.

En psicologia juvenil, és molt important, donar un paper protagonista als joves que venen a teràpia, perquè ells son la part més important i prioritària de la teràpia, perquè aixi generem una molt bona relació terapèutica que afavorirà la intervenció i l’èxit del tractament. La família és el pilar més important, que jugarà un paper fonamental en el canvi. Una actitud proactiva de la família és imprescindible per promoure el canvi i aconseguir el restabliment de l’equilibri emocional i/o la modificació de la conducta.

El terapeuta podrà analitzar i/o avaluar els problemes i conductes, escoltant, orientant i informant, usant els recursos i estratègies que permetin afavorir el canvi i oferir pautes i acompanyament fins el restabliment de l’equilibri emocional del nen i/o jove.

 

Com millorar la falta d’atenció en els nens? Barcelona

Com millorar la falta d’atenció en els nens? Barcelona

Com millorar la falta d'atenció en els nens? Barcelona El més inútil que pot fer un adult (pare, mestre) per a desenvolupar l'atenció d'un nen és renyar-lo per falta d'atenció i instar-lo que estigui més atent, per descomptat, si li crida a un nen amb força, llavors...

Possibles causes d’insomni en els nens

Possibles causes d’insomni en els nens

Possibles causes d'insomni en els nens L'insomni en els nens és una síndrome caracteritzada per l'absència o insuficiència del somni nocturn, la qual cosa condueix a una deterioració del benestar del nen. Des de Psicoinfancia.com us comptem les possibles causes....

Per què els nens són desordenats?

Per què els nens són desordenats?

Per què els nens són desordenats?   A mesura que els nens van creixent, i van descobrint la vida ens adonem que pel que sembla se senten contents i alegres en llocs desordenats, els que ens porta a pensar a nosaltres com a pares que o els dóna fastigueig...

A partir de quina edat cal anar al Psicòleg Infantil a la provincia de Girona?

 

Qualsevol nen o nena des d’edats primerenques pot acudir al psicòleg infantil a GRN, qualsevol sospita dels pares davant d’una resposta no adequada del nen o nena pot ser susceptible d’acudir i/o consultar al psicòleg. 

No hi ha una edat específica per començar una teràpia infantil, però sí podem donar unes pautes que als pares poder fer pensar que és el moment de recòrrer al psicòleg infantil

Qualsevol comportament anormal per la seva edat que no tingui una relació directa amb un succés o causa concreta, qualsevol símptoma o actitud que no tingui una causa justificada pot ser motiu de recòrrer al psicòleg infantil a la teva ciutat, en aquest cas Lloret de Mar i rodalies. 

En l’edat infantil, els pares hem d’assegurar, refermar i garantir el benestar emocional i fomentar la salut en general i molt especialment la salut mental.  

La salut mental dels nostres fills i menor és fonamental per enfortir i es facin adults sans. Molt sovint, hi ha símptomes, respostes fisiològiques o comportaments dels nostres fills i/o joves en respsta a fets i/o situacions estressants que els envolten que haurien de ser tractats per un psicòleg infantil i juvenil.

Por tot això és molt important el paper del psicòleg infantil.

 

Quan visitar al psicòleg Infantil? 

En la cura dels nostres fills i al llarg de la vida en general, hem d’afrontar situacions en molts casos complicats, per les que molt sovint no estan preparats i que en ocasions no els permet avançar i els deixa anclats en la situació afectant les seves rutines i el seu dia a dia. 

Sovint, tendim a pensar que només les persones adultes tenim dificultats i/o problemes al llarg de la seva vida, però també els nens i les nenes poden patir certes dificultats i/o problemes que afecten a la seva vida quotidiana.  

A vegades són emocions que no sabem gestionar i/o reconèixer, que en la majoria de casos amb l’aprenentatge i el creixement s’aprèn a gestionar i reconèixer, però en algunes ocasions això no passa, i deriva en conductes que han de ser corregides i ajudar a conèixer i canalitzar aquestes emocions.  

En la socientat en la que vivim ens creuem amb moltes situacions complicades que poden afectar a les rutines diàries dels nostres fills, i per ells els psicòlegs infantils o juvenils juguin un paper molt important en ajudar a canalitzar les emocions negatives i/o dificultats que en un moment determinat es presentin. 

Quines senyals ens indiquen que haig de recòrrer al psicòleg infantil?

Com a pares sempre tenim la inquietud de que els nostres fills evolucionen i progressin en cada etapa de la seva infància fins a un estandar dins de la edat que li correspongui.  

Els pares, coneixem bé als nostres fills i filles, i sabem que alguna cosa no va bé quan veiem canvis en el comportament i/o en el desenvolupament dels nostres fills i això ens porta a preocupar nos de que alguna cosa no està funcionant com tocaria. Algunes de les senyals més habituals serien:

 • Retard o estancament en el desenvolupament infantil (relacionades amb la parla, control d’esfínters). 
 • Timidesa, dificultat per relacionar-se amb els seus iguals, retraïment.
 • Problemes de conducta.
 • Canvis en la gana, en l’estat d’ànim, tristesa excessiva, depressió…
 • Manca d’interès per les coses que abans disfrutava. 
 • Insomni (pors, terrors nocturns i altres relacionats amb la son).
 • Baix rendiment escolar.
 • Pèrdues, separació i processos de dol.

 

Por sort, actualment, recòrrer a un psicòleg infantil Girona , no és necessàriament símptoma de que existeixi una patologia o problema greu de salut mental.

En l’actualitat la Psicologia infantil a Girona, és molt més que això, és el professional que ens ajuda a orientar-nos, ajudar-nos i trobar fórmules per millorar aspectes del nostre dia a dia i conductes relacionades amb els nostres fills i filles, sense que això signifiqui que existeix una patologia.

En general, no dubteu en acudir a psicòleg juvenil sempre que tingueu alguna preocupació relacionada amb el benestar emocional dels vostres fills i filles. 

El psicòleg infantil estudiarà i avaluarà el motiu de la vostra consulta, i os proposarà i orientarà en la millor solució i/o tractament per resoldre la situació. 

 

Altres trastorns que tracta la Psicologia Infanto Juvenil

 

Como os comentàvem anteriorment, la figura del psicòleg infantil ha canviat molt en els últims temps. Molts pares i mares recòrren a les nostres consultes davant la preocupació d’un comportament i/o davant la detecció d’alguna cosa que no acaba de funcionar en els seus fills.  

La majoria de las vegades, amb un bon estudi i avaluació, s’aconsegueix orientar i resoldre el motiu que els porta a consulta. 

Altres vegades, aquestes senyals que els alerta son indicadors del principi d’un trastorn del que es fa necessari un tractament psicològic d’acompanyament i/o preventiu quan hi ha un pronòstic d’una malaltia fisiològica. 

Alguns d’aquests trastorns s’inicien en la infància i es desenvolupen en l’edat adulta i altres que són propis de la infancia i la juventut. En resum, alguns dels trastorns psicològics infantil i juvenils són: 

 

 • Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense (TDAH, TDA).
 • Trastorns de l’estat d’ànim (depressió, ansietat…)
 • Trastorn de conducta (negativista-desafiant,…)
 • Trastorn del son (Enuresis, encopresis, insomni, terrors nocturns).
 • Trastorn de conducta alimentària (anorèxia, bulímia,…)
 • Trastorn de l’aprenentatge
 • Trastorn d’adaptació
 • Trastorn de tics
 • Discapacitat intel·lectual
 • Trastorn de la personalitat

 

 

Com es realitzen a Girona les sessions de Psicologia Infantil?

 

En psicologia infantil entenem que cada nen i nena són especials, així com una evolució diferent i que requereixen en cada moment un tractament personalitzat, ja que no tots els nens, i depenent de l’edat, expressen les seves emocions de la mateixa manera i, per això hem d’adaptar-nos a cadascun d’ells, per aquest motiu no totes les sessions en psicologia infantil es realitzen de la mateixa manera. 

Per norma general, i como diem, tenint en compte cada cas en particular, la 1a entrevista acostuma a ser només amb els pares primer, que ens explicaran allò que els preocupa. 

A partir d’aquesta entrevista, la resta de sessions les farem amb el nen o nena amb l’acompanyament dels pares en tot moment o alternant alguns moments a soles (sempre que el nen o nena ho accepti bé).

En psicologia juvenil, el treball amb adolescents, comporta sessions individuals, i es va tractant amb els pares la progressió de les sessions, tenint en compte, per descomptat, la confidencialitat de les sessions amb el nen adolescent.

El psicòleg infantil a partir de la 1ª sessió elaborarà un pla d’intervenció en la que planificarà la durada de les sessions fins arribar al diagnòstic i el tractament. Les sessions li permetran avaluar al nen o nena per poder establir el diagnòstic adequat i el posterior tractament en cas de ser necessari. 

El psicòleg infantil mitjançant diferents eines i recursos d’intervenció psicològica aconseguirà treballar amb el nen o nena i establir una història clínica pel correcte tractament i/o orientació que requereixi el nen o nena.