Trastorns

Al llarg de la nostra vida adulta y també en l’infancia i adolescència hi ha moments en què podem requerir l’ajuda psicològica d’un professional de salud mental i la psicoterapia. No sempre per tractarse de trastorns pròpiament, sinó que sovint és molt important recòrrer a un psicòleg per prevenir certes malalties en salud mental. 

Molt important a tenir en compte que hem de tenir cura de la salud mental dels nostres fills i menors per enfortir-los i es facin adults sans. 

Sovint, hi ha símptomes, respostes fisiològiques o comportaments dels nostres nens i/o joves en resposta a fets i/o situacions estressants que els envolten que haurien de ser tractats per un psicòleg

A vegades, es fa necessari el tractament psicològic d’acompanyament, preventiu quan hi ha un pronòstic d’una malaltia fisiològica.

Hi ha trastorns que s’inicien en la infancia y que es desenvolupen en l’edat adulta i altres que són propis de la infancia i juventut. Els trastorns psicològics infantils i juvenils són:

 • Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense (TDAH, TDA).
 • Trastornos del estado de ánimo (depresión, ansiedad…)
 • Pérdidas, proceso de duelo, separación.
 • Trastorno de conducta (negativista-desafiante,…)
 • Trastorno del sueño (Enuresis, encopresis, insomnio, terrores nocturnos).
 • Trastorno de conducta alimentaria (anorexia, bulimia,…)
 • Trastorno del  aprendizaje
 • Trastorno de adaptación
 • Trastorno de tics
 • Discapacidad intelectual
 • Trastorno de la personalidad