Método de trabajo

A Psicoinfancia treballem per reportar als nens, joves així com els pares les eines necessàries per fer front a les seves pors, preocupacions o dificultats així com millorar el benestar i la salud mental amb el màxim compromís i qualitat.

Des d’una orientació integradora o eclèctica treballarem junts amb les tècniques d’intervenció psicològiques que més s’adiguin en el tractament als problemes, preocupacions o malestar desls teus fills i teus.

A Psicoinfancia vetllem per tal de restablir l’equilibri i el benestar emocional dels teus fills i el vostre.

VISITAS SUCESIVAS VISITAS SUCESIVAS
Propósans en la pàgina de CITA PREVIA un dia i una hora, la modalitat d’atenció psicològica que prefereixis, ONLINE O ATENCIÓ DOMICILIÀRIA i la forma de pagament t’expliquem detalladamente en què consisteix cadascuna d’elles:
PSICOTERAPIA ONLINE

Psicoterapia A DOMICILI:

PSICOTERAPIA A DOMICILI